Hoppa till innehåll

1. Dessa villkor gäller för alla offert från Straw by Straw och alla avtal som ingås med andra parter ("Kunder"), såvida inte Straw by Straw uttryckligen godkänner något annat.

2. Dessa villkor gäller framför villkor som tillhandahålls av kunderna. Om innehållet i ett avtal eller en offert avviker från dessa villkor gäller innehållet i avtalet eller offerten.

3. Straw by Straw kan avbryta eller ändra alla offerter som gjorts, såvida inte offerten uttryckligen föreskriver att den är bindande.

4. Beställningar gjorda av kunder binder endast Straw by Straw om de uttryckligen accepterar dem.

5. Priserna är exklusive moms och andra skatter eller avgifter.

6. Betalningar till halm med halm görs i euro (EUR) inom 14 dagar efter fakturadatum. Lagstadgad ränta i den mening som avses i artikel 6: 119 (a) i den nederländska civillagen läggs automatiskt till försenade betalningar.

7. Straw by Straw kan göra delleveranser och kan utfärda delvis fakturor.

8. Om Straw by Straw har levererat en vara eller tillhandahållit en tjänst kan betalningen för denna vara eller tjänst inte stängas av.

9. Leveransperioder och angivna eller avtalade tider är inte slutliga tidsfrister, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

10. Om leverans är omöjlig eller försenad på grund av en omständighet som kan hänföras till kunden, kan Straw by Straw ta ut alla extra kostnader som uppkommit.

11. Straw by Straw är inte ansvarigt för indirekt, tillfällig, speciell, följd- eller bestraffningsskada eller förlust av vinst eller intäkter. Under alla omständigheter är Straw by Straws sammanlagda ansvar begränsat till det belopp som betalats ut under Straw av Straws försäkring eller fakturans värde, beroende på vilket som är lägst.

12. Klausul 11 ​​gäller inte för skador som uppkommit av kunder som en följd av avsikt eller avsiktlig vårdslöshet från Straw by Straw.

13. Efter leverans måste alla skador eller förluster rapporteras till Straw by Straw inom åtta dagar efter det att den skadade har blivit känd. Alla anspråk upphör sex månader efter det att händelsen som orsakat skadan inträffade.

14. Kunder skadar Straw by Straw mot alla anspråk från tredje part som härrör från omständigheter som kan hänföras till kunder, inklusive kunders underlåtenhet att följa specifikationer och instruktioner från Straw by Straw, samt missbruk av varorna.

15. Produkterna får endast användas, säljas eller distribueras av kunderna under varumärket, logotypen, handelsnamnet och specifikationerna enligt vilka de levererades, såvida inte Straw by Straw godkänner något annat skriftligt.

16. Straw by Straw överför inga immateriella rättigheter till kunder. Ingen av Straw by Straws produkter får reproduceras, publiceras eller imiteras helt eller delvis. Kvalitet, märkning och avtryck får inte ändras.

17. All information som härrör från Straw by Straw som rimligen kan antas vara konfidentiell får inte delas, ges tillgång till eller offentliggöras på något sätt.

18. Vid omständigheter som anges i avsnitt 6:75 i den nederländska civillagen (force majeure) kommer genomförandet av ett avtal att helt eller delvis avbrytas så länge som situationen med force majeure fortsätter, utan att någon av parterna är skyldig att betala någon ersättning till den andra parten.

19. Kunder får endast stänga av eller upplösa ett avtal på grund av väsentlig överträdelse.

20. Kunder får inte överlåta rättigheter, skyldigheter eller fullgörande av skyldigheter till tredje part utan Straw av Straws skriftliga förhandsgodkännande.

21. Ogiltigheten av någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i ett offert, avtal eller dessa villkor påverkar inte giltigheten av övriga bestämmelser i avtalet eller dessa villkor.

22. Det rättsliga förhållandet mellan Straw by Straw och Kunden regleras uteslutande av nederländsk lag. Wienförsäljningskonventionen gäller inte.

23. Alla tvister mellan Straw by Straw och Kunden som uppstår på grund av eller i samband med en offert, något avtal eller dessa villkor kommer att lösas av Amsterdams tingsrätt

 

 

 

GRATIS MINI-LÅS 

ALLMÄNNA VILLKOR;

- Den kostnadsfria minilådan med 100 sugrör vardera är tillgänglig så länge lagret räcker.

- Högst 1 gratis minilåda är tillgänglig per beställning.

- Fraktavgifter tillkommer för köparen och är inte gratis.

- Den här åtgärden gäller för företag. 

 

KLAGOMÅL

Vi rekommenderar att du först meddelar oss dina klagomål genom att mejla till hello@strawbystraw.com. Om detta inte leder till en lösning är det möjligt att registrera din tvist för medling via Stichting WebwinkelKeur. Från och med den 15 februari 2016 är det också möjligt för konsumenter i EU att registrera klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform finns på http://ec.europa.eu/odr. Om ditt klagomål ännu inte behandlas någon annanstans kan du lämna in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform.

Inga fler engångsartiklar i plast! Någonsin!

Varje dag används det miljontals engångsartiklar av plast runt om i världen. Varför fortsätta med det när det växer miljontals sugrör i naturen varje år?

Gå med i #StrawbyStraw-communityn!

Testa våra hållbara sugrör av vete, gratis varuprover.