Vasshalm med logotyp

Gratis prover av plastfria vassstrån

Straw by Straw erbjuder naturliga vassstrån och vetehalm utan plast. Om du inte har sett dem ännu, kanske du vill prova dem.

Detta provpaket är perfekt för dig om du är horecaproffs och vill ha:

🌱 att imponera på dina kunder med kvalitet

🌱 för att få dina drinkar att se estetiska ut

🌱 Miljövänliga sugrör som inte blir blöta

🌱 sugrör som är SUP-säkra och tillåtna i EU

🌱 hållbara sugrör utan plast

🌱 vasshalm och vetehalm för skarpaste priserna

🌱 att stanna hos din nuvarande leverantör.

Om du väljer Straw by Straw, du behöver inte byta leverantör eftersom våra produkter finns hos HANOS, Bidfood, Sligro och Biofutura!

Beställ nu

Regler och villkor

1. Dessa villkor gäller för alla offerter från Straw by Straw och alla avtal som den ingår med andra parter ("Kunder"), såvida inte Straw by Straw samtycker uttryckligen till annat.

2. Dessa villkor gäller framför villkor som tillhandahålls av kunderna. Om innehållet i ett avtal eller en offert avviker från dessa villkor gäller innehållet i avtalet eller offerten.

3. Straw by Straw kan avbryta eller ändra gjorda offerter, såvida inte offerten uttryckligen anger att den är bindande.

4. Beställningar gjorda av Kunder binder endast Straw by Straw om den uttryckligen accepterar dem.

5. Priserna är exklusive moms och andra skatter eller avgifter.

6. Betalningar till Straw by Straw görs i euro (EUR) inom 14 dagar från fakturadatum. Lagstadgad ränta enligt artikel 6:119(a) i den nederländska civillagen läggs automatiskt till för sena betalningar.

7. Straw by Straw får göra delleveranser och kan utfärda delfakturor.

8. Om Straw by Straw har tillhandahållit en vara eller tillhandahållit en tjänst, får betalningen för denna vara eller tjänst inte avbrytas.

9. Leveransperioder och angivna eller avtalade tider är inte slutliga tidsfrister, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

10. Om leverans är omöjlig eller försenad på grund av en omständighet som kan hänföras till Kunden, Straw by Straw kan debitera alla extra kostnader som uppstått.

11. Straw by Straw är inte ansvarig för någon indirekt, tillfällig, speciell, följdskada eller straffskada eller förlust av vinst eller inkomst. Hur som helst, Straw by Straws sammanlagda ansvar är begränsat till det belopp som betalas ut enligt Straw by Straws försäkring eller värdet på fakturan, beroende på vilket som är lägst.

12. Punkt 11 gäller inte för skada som Kund åsamkas till följd av uppsåt eller uppsåtlig hänsynslöshet från Straw by Straw.

13. Efter leverans ska eventuell skada eller förlust anmälas till Straw by Straw inom åtta dagar efter att det blev känt för den skadelidande. Alla anspråk upphör sex månader efter att händelsen som orsakade skadan inträffade.

14. Kunder ersätter Straw by Straw mot alla anspråk från tredje part som härrör från omständigheter som är hänförliga till kunder, inklusive kunders underlåtenhet att följa specifikationer och instruktioner från Straw by Straw, samt missbruk av varorna.

15. Produkterna får endast användas, säljas eller distribueras av kunder under det varumärke, logotyp, handelsnamn och specifikationer under vilka de levererades, såvida inte Straw by Straw skriftligen samtycker till annat.

16. Straw by Straw överför inte några immateriella rättigheter till kunder. Ingen av Straw by Straws produkter kan reproduceras, publiceras eller imiteras helt eller delvis. Kvalitet, märkning och tryck får inte ändras.

17. All information som härrör från Straw by Straw som rimligen kan antas vara konfidentiella får inte delas, ges tillgång till eller offentliggöras på något sätt.

18. Vid omständigheter som anges i avsnitt 6:75 i den nederländska civillagen (force majeure) kommer genomförandet av ett avtal att helt eller delvis avbrytas så länge som situationen med force majeure fortsätter, utan att någon av parterna är skyldig att betala någon ersättning till den andra parten.

19. Kunder får endast stänga av eller upplösa ett avtal på grund av väsentlig överträdelse.

20. Kunder får inte överlåta rättigheter, skyldigheter eller fullgörande av skyldigheter till tredje part utan Straw by Straws skriftliga förhandsgodkännande.

21. Ogiltigheten av någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i ett offert, avtal eller dessa villkor påverkar inte giltigheten av övriga bestämmelser i avtalet eller dessa villkor.

22. Rättsförhållandet mellan Straw by Straw och kunden styrs uteslutande av holländsk lag. Wiens försäljningskonvention gäller inte.

23. Alla tvister mellan Straw by Straw och kunden som uppstår ur eller i samband med en offert, eventuella avtal eller dessa villkor kommer att lösas av Amsterdam District Court

 24. Sprinque är teknikpartnern som gör att vi kan erbjuda dig tillgång till betalningsalternativet Betala med faktura. Om du godkänns att betala med faktura, kommer det betalningsalternativet att vara tillgängligt för dig i kassan. Om du väljer att använda betalningsalternativet Betala med faktura godkänner du alla dessa användarvillkor:
1. Sprinque är ensamt ansvarig för att tillhandahålla tjänsten Betala med faktura till Straw by Straw. Alla produktansvar, support för varorna och tjänsterna etc. kvarstår Straw by Straw och Sprinque ska inte hållas ansvarigt för några defekter i produkten eller leveransen av tjänsterna.
2. Om du väljer att använda betalningsalternativet Betala med faktura, Straw by Straw kommer att sälja fordran och överföra skulden för den transaktionen till Sprinque. Du godkänner härmed denna försäljning och överlåtelse. Efter försäljning och överföring av din fordran tillkommer din betalningsskyldighet Sprinque som följer upp dig via kostnadsfria meddelanden och påminnelser enligt vårt överenskomna påminnelseintervall för att betalningen ska kunna ske i tid. Sprinque har rätt att driva in skulden. Om du inte uppfyller betalningsskyldigheten gentemot Sprinque kan Sprinque komma att använda tredje part för indrivningen av skulden.
3. Var uppmärksam på att den slutliga fakturan och påminnelserna du kommer att få återspeglar Sprinque som mottagare av betalningen för din transaktion med Straw by Straw

 

GRATIS MINI-LÅS 

ALLMÄNNA VILLKOR;

- Den kostnadsfria minilådan med 100 sugrör vardera är tillgänglig så länge lagret räcker.

- Högst 1 gratis minilåda är tillgänglig per beställning.

- Fraktavgifter tillkommer för köparen och är inte gratis.

- Den här åtgärden gäller för företag. 

 

KLAGOMÅL

Vi rekommenderar att du först meddelar oss dina klagomål genom att mejla till hello@strawbystraw.com. Om detta inte leder till en lösning är det möjligt att registrera din tvist för medling via Stichting WebwinkelKeur. Från och med den 15 februari 2016 är det också möjligt för konsumenter i EU att registrera klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform finns på http://ec.europa.eu/odr. Om ditt klagomål ännu inte behandlas någon annanstans kan du lämna in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform.